XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 28/04/2023 đến ngày 28/05/2023
Lô tô Lần xuất hiện
01
0.00% (0) lần
02
2.78% (2) lần
03
1.39% (1) lần
04
1.39% (1) lần
05
0.00% (0) lần
06
2.78% (2) lần
07
4.17% (3) lần
08
6.94% (5) lần
09
6.94% (5) lần
10
4.17% (3) lần
11
1.39% (1) lần
12
0.00% (0) lần
13
4.17% (3) lần
14
0.00% (0) lần
15
4.17% (3) lần
16
0.00% (0) lần
17
1.39% (1) lần
18
1.39% (1) lần
19
2.78% (2) lần
20
1.39% (1) lần
21
0.00% (0) lần
22
1.39% (1) lần
23
2.78% (2) lần
24
2.78% (2) lần
25
1.39% (1) lần
26
0.00% (0) lần
27
4.17% (3) lần
28
5.56% (4) lần
29
1.39% (1) lần
30
1.39% (1) lần
31
2.78% (2) lần
32
0.00% (0) lần
33
4.17% (3) lần
34
0.00% (0) lần
35
5.56% (4) lần
36
2.78% (2) lần
37
1.39% (1) lần
38
2.78% (2) lần
39
1.39% (1) lần
40
0.00% (0) lần
41
1.39% (1) lần
42
1.39% (1) lần
43
0.00% (0) lần
44
6.94% (5) lần
45
1.39% (1) lần
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday