Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2023

Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1 16705 34838 76102 70344 61820 ... ... ... ... ... ... ...
2 49265 60755 47577 01844 00865 ... ... ... ... ... ... ...
3 25649 52766 37856 52333 85576 ... ... ... ... ... ... ...
4 75757 64948 06743 75345 81918 ... ... ... ... ... ... ...
5 76191 06194 58118 96226 82647 ... ... ... ... ... ... ...
6 45370 35492 39919 89911 02904 ... ... ... ... ... ... ...
7 39597 18198 75877 49736 88060 ... ... ... ... ... ... ...
8 20040 88864 73787 29815 44481 ... ... ... ... ... ... ...
9 78014 29337 68205 10026 58546 ... ... ... ... ... ... ...
10 81191 85120 24420 06363 97996 ... ... ... ... ... ... ...
11 04942 98713 47076 16039 63134 ... ... ... ... ... ... ...
12 18452 09841 56695 37195 84102 ... ... ... ... ... ... ...
13 60762 41916 17375 44265 19949 ... ... ... ... ... ... ...
14 62940 56141 67879 57534 67753 ... ... ... ... ... ... ...
15 44221 18158 67724 27414 90956 ... ... ... ... ... ... ...
16 48260 65243 89581 41248 19031 ... ... ... ... ... ... ...
17 53363 18435 59389 65576 67949 ... ... ... ... ... ... ...
18 45282 44971 57570 71661 22632 ... ... ... ... ... ... ...
19 62857 37264 86903 46285 22317 ... ... ... ... ... ... ...
20 91869 32775 24192 24623 70452 ... ... ... ... ... ... ...
21 ... 90781 81664 47914 45297 ... ... ... ... ... ... ...
22 ... 31357 08798 64652 32754 ... ... ... ... ... ... ...
23 ... 01964 45483 71679 95972 ... ... ... ... ... ... ...
24 ... 16979 48657 42105 19966 ... ... ... ... ... ... ...
25 52371 30415 32273 85483 20319 ... ... ... ... ... ... ...
26 34164 67360 57765 89675 ... ... ... ... ... ... ... ...
27 72859 93758 83230 80755 ... ... ... ... ... ... ... ...
28 87219 55827 66228 13196 ... ... ... ... ... ... ... ...
29 76479 ... 86367 54639 ... ... ... ... ... ... ... ...
30 16179 ... 11504 90819 ... ... ... ... ... ... ... ...
31 30061 ... 59381 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật

Thống kê chạm

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 8 lần 11 lần 18 lần
1 15 lần 15 lần 12 lần
2 10 lần 12 lần 19 lần
3 12 lần 12 lần 14 lần
4 17 lần 17 lần 11 lần
5 16 lần 19 lần 14 lần
6 21 lần 14 lần 15 lần
7 19 lần 14 lần 15 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần
9 13 lần 17 lần 13 lần
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday